Horari8:30 - 14:00 h · 16:00 - 18:00 h Telèfon93 713 64 60DireccióCarrer Adriana, 16 · 08206 Sabadell Facebook InstagramTwitterYoutube

ACCIÓ TUTORIAL


L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen  al desenvolupament personal dels alumnes, al seguiment del seu procés d’aprenentatge i a l’orientació escolar, acadèmica i professional per tal de potenciar la seva maduresa, autonomia i presa de decisions coherents i responsables, de manera que tots els alumnes aconsegueixin un millor creixement personal i integració social.

Els tutors i tutores esdevenen doncs, figures fonamentals en l'estructura de l'escola i un element bàsic pel desenvolupament integral de l'alumne i la relació amb les famílies. Ells seran els encarregats de vetllar pel bon funcionament de tot el procés formatiu i avaluatiu de l’alumne/a i faran de vincle entre l’escola i les famílies

Són els responsables de fer un seguiment individual a tots els nivells: acadèmic, psicopedagògic i esportiu treballant de forma coordinada amb les famílies, els professors, l’equip psicopedagògic i els tècnics esportius corresponents.

De forma general, concertaran entrevistes de seguiment amb totes les famílies del seu grup al menys, una vegada cada curs i sempre que sigui necessari i seran els encarregats de liderar les reunions d'inici de curs, de valoració de mig curs i de tancament al finalitzar el curs escolar.

En pararl·lel a totes aquestes tasques, també tenen com a funció essencial l’atenció i la coordinació del grup-classe dirigint i dinamitzant les sessions de tutoria i promovent aquelles activitats que ajudin a potenciar la integració de cada alumne/a al seu grup-classe i al centre.

En últim lloc, seran els encarregats de vetllar per la convivència del grup d’alumnes i comunicar a l’alumnat i a les seves famílies les mesures de correcció d’accions contràries a la convivència, en cas que es produeixin.

 

Les activitats de l’acció tutorial s’estructuren en quatre eixos, amb uns continguts especialment adaptats al moment evolutiu en què es troben:

Desenvolupament personal

Contribuir a la formació integral de l'alumne/a, facilitant el seu autoconeixement en els àmbits d'aptitud, de personalitat i d'interessos, propiciant alhora l'acceptació d'ell mateix i dels altres i col·laborant en el desenvolupament del seu criteri personal.

Orientació escolar

Facilitar a l'alumne/a un aprenentatge millor, possibilitant la coordinació i integració dels diferents aspectes que incideixen en el seu procés d'aprenentatge.

Orientació acadèmica i personal

Ajudar a fer una elecció adequada del currículum per a estudis futurs. Capacitar l'alumne per tenir, un cop finalitzi l’etapa escolar, prou autonomia i criteri per a l’elecció de professió, la recerca i obtenció de treball, la gestió del seu temps lliure i la seva formació permanent.

Convivència i participació

Contribuir a crear un ambient positiu en el grup classe i d’implicació i col·laboració en la dinàmica del centre.

 

 

Ens voleu conèixer?ContactarContacta amb nosaltres

Inici