Horari8:30 - 14:00 h · 16:00 - 18:00 h Telèfon93 713 64 60DireccióCarrer Adriana, 16 · 08206 Sabadell Facebook InstagramTwitterYoutube

STEM


L’embranzida que la irrupció de les tecnologies digitals ha produït en tots àmbits de la societat ha comportat que, durant la seva vida, els ciutadans hagin d’adaptar-se de forma continua a uns entorns laborals, socials i econòmics canviants.

Per això cal potenciar, des de l'escola, les competències científiques, tecnològiques i matemàtiques entre els estudiants. Així, sota l'acrònim STEM ens referim a les matèries de ciències, tecnologia i matemàtiques.

Des de l'àrea de tecnologia potenciem la incorporació de la informàtica, la programació o la robòtica com a eines per a treballar de forma interdisciplinar, a partir de projectes, tots aquests àmbits cientifico-tecnològics.

 

INFORMÀTICA

A la nostra societat, la major part de la informació –la qual ens arriba a través dels mitjans audiovisuals i les telecomunicacions– i del coneixement són en format digital, i es transmet per mitjà de plataformes virtuals, raó per la qual ens cal assolir la competència digital, aprendre a gestionar la informació i a tenir una actitud crítica que ens permeti valorar-la i seleccionar-la.

El repte principal en el nou entorn definit per la societat de la informació i la comunicació no és aprendre tecnologia sinó saber utilitzar les tecnologies per treballar en l’àmbit escolar i avançar en l’aprenentatge. Això requereix un esforç continu dels educadors per tal que els alumnes assoleixin una bona competència digital.

Als cursos superiors de primària introduim els alumnes en l'ús de les eines informàtiques que fem servir a l'escola. Clickedu, una plataforma escolar al núvol que inclou un entorn virtual d'aprenentatge amb connexió a llibres digitals i continguts del professorat en un entorn privat i segur de comunicació amb els alumnes i GSuite, un conjunt d’eines i serveis de Google que permet el treball a distància mitjançant un compte de correu que l’escola cedeix als alumes per treballar-hi. Inclou eines ofimàtiques com ara Docs, Sheets o Slides; eines de comunicació i treball on line com GMail, Classroom, Meet o Calendar i d’emmagatzematge al núvol mitjançant Drive.

A secundària els alumnes aprenen a treballar amb programes de diseny. Inkscape, un editor professional de gràfics vectorials de codi lliure i obert i Gimp, una eina d’edició i retoc d’imatges.

 

 

PROGRAMACIÓ

La programació és un sistema d’ensenyament basat en el constructivisme que permet afavorir la creació de nous escenaris d’aula on l’alumnat és protagonista actiu i reflexiu del seu aprenentatge a través del disseny i l’elaboració de creacions pròpies, i on es potencia el desenvolupament de les seves habilitats i competències.

Comencem treballant a secundària amb Scratch, un projecte educatiu de llenguatge de programació pel MIT Media Lab a Massachusetts que ofereix de forma gratuïta una eina de programació en línia als usuaris. Està basat en el llenguatge de programació LOGO i serveix per aprendre a programar a través del joc i l'experimentació i introduir, així, el pensament computacional.

Continuem amb Stencyl, una eina de creació de videojocs 2D per Windows, Android i iOS sense coneixements previs de programació amb una interfície “drag and drop” per controlar tots els elements del joc. També treballem amb QCAD, un programa informàtic de disseny assistit per ordinador (CAD) per a disseny en dues dimensions i OpenSCAD, una aplicació lliure per crear models 3D precisos.

Finalitzem la formació en programació dels nostres alumnes amb App Inventor, un entorn integrat de desenvolupament que permet crear aplicacions mòbils per al sistema operatiu Android de forma visual i a partir d'un conjunt d'eines bàsiques on l'usuari va enllaçant un conjunt de blocs per crear l'aplicació.

 

 

ROBÒTICA

La robòtica és transversal i interdisciplinària perquè abasta diferents àrees del currículum. Així, amb continguts ben estructurats, es poden treballar continguts de ciències, tecnologia, enginyeria (construcció) i matemàtica, de l’àmbit de les STEM (sigles en anglès de Science, Technology, Engineering, Mathematics), així com àrees de llengua i, també, el plurilingüisme.

Desenvolupar les capacitats creatives i d’organització, fomentar el treball en grup, promoure la necessitat d’experimentar, de descobrir noves habilitats i l’interès per investigar són alguns dels objectius de la robòtica educativa, fent especial èmfasi en aspectes com: el treball en equip, l'aprenentatge a partir dels errors, l'autonomia i la gamificació de l'aprenentatge.

A secundària introduïm la formació en aquesta disciplina mitjançant la plataforma educativa Make & Learn, centrada en l’aprenentatge de la tecnologia i la robòtica, per a totes les edats, de forma evolutiva i senzilla. Amb materials específics per a cada curs i vídeos tutorials que permetran l’alumne anar avançant en els projectes i reptes plantejats.

 

 

Ens voleu conèixer?ContactarContacta amb nosaltres

Inici