Horari8:30 - 14:00 h · 16:00 - 18:00 h Telèfon93 713 64 60DireccióCarrer Adriana, 16 · 08206 Sabadell Facebook InstagramTwitterYoutube

SERVEIS


L’escola posa a disposició de les famílies diferents espais d’acollida i treball al llarg de la jornada escolar dels alumnes per facilitar-los les transicions entre els entrenaments i les classes. En tots els cassos es tracta d’espais controlats per monitors i/o professorat qualificat i que, en cap cas, suposa una despesa econòmica per a les famílies que poden fer-ne ús lliurement.

D'altra banda també oferim servei de menjador i, a l'inici de cada curs escolar, les famílies tenen la possibilitat de fer la compra dels llibres de text online sense haver de desplaçar-se per recollir-los ni encarregar-los.


 

 

ACOLLIDA MATINAL

Tenint en compte les franges horàries, lectives i d'entrenaments, s'ha habilitat un espai d'acollida al menjador i el pati de l'escola, per permetre esmorzar a aquells alumnes que acaben els entrenaments abans d'accedir a les aules a primera hora del matí. Aquests espais estan oberts entre les 8:00 i les 8:30 h del matí.

Paral·lelament, també hi ha habilitat un espai d'acollida, a la biblioteca, pels alumnes que arriben des de casa a l’escola abans de l'horari d'inici de les classes.

La biblioteca romandrà oberta, de forma general, entre les 8:00 i les 8:30 h del matí.

 

 

MENJADOR

L'escola ofereix servei de menjador a les instal·lacions del Club natació Sabadell.

Els menús del dinar es confeccionen a la nostra escola amb l’assessorament de dietistes i les revisions periòdiques dels serveis del Departament d’Educació. Als alumnes que en fan ús els oferim un menú preparat al moment a la cuina del servei de restauració del Club.

Oferir equilibri dietètic
Adequar el menú a una dieta per esportistes
Adaptar-se a l'oferta estacional

Monitors i monitores s'encarerguen del servei de menjador, en tasques de vigilància i afavorint hàbits alimentaris i d'higiene saludables.

Per aquelles famílies que necessitin que els seus fills es quedin a dinar a l'escola i no vulguin contractar el servei de menjador, l'escola també disposa d'un servei de carmanyola que els alumnes poden fer servir portant el dinar fet de casa.

En aquest cas, a primera hora del matí, els alumnes que duguin la carmanyola hauran de portar-la en una bossa i deixar-la al lloc reservat a aquest efecte i durant l’estona del migdia hi haurà monitors que acompanyaran els nois i noies durant aquesta estona en un espai habilitat a les mateixes instal·lacions de l'escola.

 

 

 

AULA D'ESTUDI

Als migdies els alumnes que dinen al menjador de l’escola o bé els que fan servir el servei de carmanyola, disposen d’un temps i un espai, la biblioteca escolar i el pati, per poder treballar o fer esbarjo, abans de l’inici dels entrenaments o les classes de la tarda.

Són espais amb monitors que els alumnes poden aprofitar per avançar feines escolars que tinguin pendents, per llegir o bé per gaudir d'una estona de descans i joc lliure.

 

 

SALUT

L’escola participa al programa Salut i Escola (PSiE) per millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc i d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, la violència i els maltractaments segons gènere, els hàbits de salut (consum de tabac i altres drogues, altres addiccions, exercici físic, dieta, etc) i els trastorns de la conducta alimentària, en col·laboració amb els centres educatius i els serveis de salut comunitària presents en el territori.

Una de les principals línies d’actuació d’aquest programa és el servei Consulta Oberta, que implica el desplaçament periòdic de professionals de l’infermeria als centres docents per afavorir l’accessibilitat dels adolescents a l’atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat.

Dins del Programa de salut escolar de Catalunya és dur a terme la vacunació dels infants i adolescents d’acord amb el calendari vacunal vigent en cada moment. Per tant, un dels objectius del desplaçament dels professionals sanitaris dels equips d’atenció primària als centres escolars del seu àmbit territorial és mantenir una cobertura de vacunació el més alta possible d’infants i adolescents correctament immunitzats, a més de garantir la continuïtat assistencial i el seguiment del calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya.

Tot l'alumnat de l'escola queda automàticament assegurat des del moment en què formalitza la matrícula. La cobertura de l'assegurança escolar inclou els accidents escolars entesos com qualsevol lesió corporal que pateix l'estudiant amb ocasió d'activitats relacionades amb la seva condició d'estudiant, tot considerant incloses les activitats esportives, assemblees, viatges d'estudis, pràctiques i altres de similars, sempre que aquestes activitats hagin estat organitzades o autoritzades pels centres docents. L'accident donarà lloc a dret d'assistència mèdica, farmacèutica i a indemnització per incapacitat, si s'escau.

 

 

VENDA DE LLIBRES

L'escola té un servei de venda de llibres online per facilitar a les famílies l'adquisició dels llibres de text a l'inic del curs escolar. La compra es realitza en un entorn segur, dins la web del club Natació Sabadell i permet fer la comanda i el pagament sense haver-se de desplaçar a l'escola ni altres establiments. Un cop feta la compra, els llibres i materials són lliurats als alumnes durant la primera setmana del curs.

Comprar >

 

Ens voleu conèixer?ContactarContacta amb nosaltres

Inici