Horari8:30 - 14:00 h · 16:00 - 18:00 h Telèfon93 713 64 60DireccióCarrer Adriana, 16 · 08206 Sabadell Facebook InstagramTwitterYoutube

SECUNDÀRIA


Els alumnes que cursen els seus estudis d'educació secundària obligatòria a Santa Clara poden mantenir el ritme diari d'entrenaments en les corresponents disciplines esportives gràcies a les adaptacions que l'escola els ofereix: horari concentrat en una franja horària especial, distribució d'avaluacions en funció dels calendaris esportius, flexibilitat en les metodologies d'ensenyament i aprenentatge, facilitats davant les convocatòries i desplaçaments dels esportistes, modificacions específiques del currículum, optimització del temps per la proximitat entre el lloc d'entrenament i el lloc d'estudi, etc.


DípticDíptic

 

L’Educació secundària obligatòria proporciona la formació necessària per a prosseguir estudis tant de Batxillerat com de Formació Professional de grau mitjà. També facilita la incorporació al món laboral.

A aquests estudis s'hi accedeix després d'haver cursat l'educació primària.

Aquests estudis s'organitzen d'acord amb els principis de l'educació en comú i l'atenció a la diversitat de l'alumnat, i dóna una atenció especial a l'orientació educativa i professional.

La seva finalitat és que l'alumnat adquireixi els elements bàsics de la cultura: humanístics, científics i tecnològics; desenvolupar i consolidar hàbits d'estudi i de treball; preparar per a la incorporació a estudis posteriors o la inserció laboral; formar a tothom per a l'exercici dels seus drets i obligacions a la vida com a ciutadans i ciutadanes.

 

 

 

Els alumnes cursen matèries comunes, matèries optatives, el treball de síntesi i el servei comunitari

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera (anglès)
Matemàtiques
Ciències socials: geografia i història
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia i física i química
Música
Visual i plàstica
Tecnologia
Tecnificació esportiva
Tutoria
Cultura i valors ètics
Optatives (4t ESO)

 

 

El nostre estil d’educació es centra en l’atenció personalitzada de cada un dels nostres alumnes. Per aconseguir-ho tenim una actitud d’observació vers els nois i noies per tal d’estimular la seva maduresa i treballar els objectius globalment i segons les seves necessitats.

Programa esportiu de rendiment
Desdoblaments flexibles
Horaris adaptats
Atenció a la diversitat
Seguiment individualitzat
Robòtica i programació
Etapa concertada

 

 

Ens voleu conèixer?ContactarContacta amb nosaltres

Inici