Horari8:30 - 14:00 h · 16:00 - 18:00 h Telèfon93 713 64 60DireccióCarrer Adriana, 16 · 08206 Sabadell Facebook InstagramTwitterYoutube

PROJECTE EDUCATIU


La base principal de l'escola és la pràctica de l'esport i la formació d'esportistes. Gràcies a l'esport es promou un esperit de lluita i d'esforç diari i continuat així com un sentit del companyerisme i del treball en equip.

Som una escola democràtica que ofereix llibertat d'expressió per a l'alumnat i les seves famílies, que afavoreix els valors de convivència, de solidaritat i de pau, que parteix del compromís amb els valors democràtics, que és respectuosa amb la pluralitat ideològica, tant pel que fa a les idees polítiques com religioses i que està disposada a acollir i fomentar totes aquelles iniciatives escolars i extraescolars que ajudin a un millor enriquiment de l'ensenyament.

Els nostres plantejaments pedagògics es basen en l'observació, l'experimentació i la participació activa de l'alumne/a en les tasques escolars fomentant una actitud curiosa, crítica i investigadora, així com la capacitat de discussió, valoració i decisió.

Els gairebé 60 anys d'experiència avalen la nostra proposta educativa com un model de referència per a tots aquells joves que vulguin practicar de manera intensiva un esport sense deixar de banda una formació acadèmica de qualitat.

 

TREBALL COMPETENCIAL

El nostre model d’ensenyament i aprenentatge és de caràcter competencial en el marc d’un sistema que preveu l’orientació educativa i l’atenció a tot l’alumnat.

L’educació per competències cerca la integració del coneixement mirant que els aprenentatges siguin més funcionals, s’apliquin a contextos diferents i siguin transferibles. El nostre projecte educatiu és competencial perquè està dissenyat i portat a la pràctica amb la finalitat de dotar els alumnes d'eines i estratègies per aprendre a aprendre al seu ritme i desenvolupar unes habilitats i coneixements competencials, procedimentals i actitudinals per afrontar situacions socials diverses al llarg de la seva vida.

L'alumne és el centre de l'aprenentatge i cal estimular la seva implicació i participació activa, ajudant a que comprengui la seva pròpia evolució.

L'avaluació competencial, global i formativa serveix per millorar tant l'aprenentatge com els processos d'ensenyament. Té com a objectiu mesurar l'adquisició i el desenvolupament de competències, no només cognitives, sinó també físiques, socials i emocionals, que contribueixin al benestar dels alumnes i a la seva formació com a persones plenes i com a ciutadanes i ciutadans lliures i responsables en el seu entorn social i mediambiental.

 

 

INTEGRACIÓ DE LES TAC

Les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) posen les tecnologies al servei d’una millora en els processos d’ensenyament i aprenentatge, d’avaluació i d’organització, que de forma quotidiana es desenvolupen a l’entorn, al centre i a l’aula.

A l’escola ja fa anys que destaquem la importància de l’ús de les TAC i dels recursos digitals per afavorir la millora de la qualitat dels processos d’ensenyament i aprenentatge, de la competència digital i dels resultats escolars. Així doncs, des de la seva incorporació a 5è de primària tots els alumnes treballen amb ordinadors portàtils.

Aquest suport esdevé una eina molt valuosa que permet introduir el treball amb diferents plataformes i entorns virtuals d'aprenentatge com ara Clickedu, GSuite, Snappet, Science Bits o Make & Learn.

L’objectiu últim d’incorporar les tecnologies a l’escola és facilitar un aprenentatge més autònom i personalitzat de l’alumnat, la qual cosa requereix també uns rols diferents del professorat i això ha comportat, en molts casos, canvis significatius en l’organització i la metodologia de les diferents matèries del currículum.

 

 

ADAPTACIÓ D'HORARIS

L'entrada dels alumnes a Santa Clara suposa un canvi significatiu en els seus horaris i les rutines diàries que han d'incorporar per mantenir el ritme dels entrenaments i les classes.

A primària l'adaptació dels horaris, concentrant els entrenaments en una franja a mig matí, permet als alumnes dividir la jornada lectiva escolar entre el matí i la tarda facilitant-los així uns temps de descans i recuperació necessaris per mantenir l'atenció i la concentració al llarg del dia. De forma general, inicien la seva jornada a les 8:30 h del matí i la finalitzen a les 18:00 h de la tarda.

A secundària, on es produeix un increment progressiu de les hores d'entrenament, els alumnes tenen un horari intensiu amb els entrenaments dividits en dues franges horàries: una al matí, abans de l'inici de les classes i una altra, a la tarda, després la jornada lectiva a l'escola.

Els horaris dels entrenaments varien segons l'esport i la categoria però l'escola sempre manté els mateixos entre les 8:30 h del matí i les 14:00 h del migdia. Per completar les hores establertes al currículum també han d'assistir a l'escola els dimecres a la tarda.

 

 

CALENDARIS ESPORTIUS

Al llarg de la temporada hi ha molts esdeveniments esportius que poden afectar el calendari dels nostres alumnes.

Ens trobem amb grups d'alumnes de diferents esports, de diferents categories i que participen en diferents competicions però sempre vetllem perquè no afecti el seu ritme natural d'aprenentatge.

El coordinador esportiu esdevé clau en aquesta funció de coordinació entre les diferents seccions esportives i l'escola. És l'encarregat, juntament amb el cap d'estudis, de gestionar els calendaris, d'adaptar-los a les necessitats dels alumnes i d'ajudar-los a gestionar el temps.

El professorat de l'escola, amb una àmplia experiència en aquest aspecte, s'adapta a les necessitats que els alumnes van generant en diferents moments de la temporada esportiva i col·laboren activament en el seguiment de les tasques acadèmiques i el procés d'avaluació.

D'aquesta manera, ajudem els nostres alumnes a assolir els objectius marcats a l'inici del curs tant a nivell esportiu com acadèmic.

 

 

Ens voleu conèixer?ContactarContacta amb nosaltres

Inici