Horari8:30 - 14:00 h · 16:00 - 18:00 h Telèfon93 713 64 60DireccióCarrer Adriana, 16 · 08206 Sabadell Facebook InstagramTwitterYoutube

IDIOMES


Tothom coneix la importància que té el domini de l’anglès en els nostres dies i en la nostra societat i per això potenciem l'aprenentatge per tal de millorar la competència lingüística en aquest idioma.

Ja fa temps que l'escola es va plantejar el repte de millorar el domini d'aquesta llengua i per tal d'aconseguir aquest objectiu portem a terme una sèrie de projectes que s'han anat consolidant en les diferent etapes.

 

CERTIFICATS CAMBRIDGE

Preparem els nostres alumnes per poder obtenir una titulació oficial de Cambridge Assesment a través d'Exams Catalunya. Després d'alguns anys preparant els notres alumnes per a la superació d'aquestes proves, hem aconseguit ser centre preparador i examinador oficial, podem realitzar les proves a les nostres instal·lacions sense que els alumnes s'hagin de desplaçar i coordinar la data de les proves amb el calendari esportiu.

Preparem els alumnes per als certificats oficials dels nivells B1 (PET) i B2 (FCE). Són certificats reconeguts en 130 països que demostren que es disposa de la capacitat lingüística necessària per al dia a dia i així poder treure el màxim partit dels estudis, el treball o la vida quotidiana en països de parla anglesa.

Acrediten les habilitats en llengua anglesa que es requereixen per cursar estudis a nivell universitari: lectura, escriptura, expressió oral i comprensió auditiva.

Agrupacions flexibles segons el nivell
Llibres adaptats als continguts de Cambridge Assesment
MOCK exam de valoració al llarg del curs
Prova oficial amb professorat d'Exams Catalunya

 

 

 

ENGLISH WEEK

Setmana d'immersió en anglès a l'escola treballant l'idioma a partir d'un eix temàtic relacionat amb els interessos, gustos i motivacions dels infants. A partir d’activitats molt dinàmiques i potenciant la creativitat, utilitzem l’anglès no només com a únic focus d’aprenentatge sinó com a eina per aprendre diferents continguts.

A primària utilitzem la gamificació com a eina complementària  per establir mecàniques derivades de la cultura del joc com a principi interactiu motivacional per assolir objectius i entendre conceptes d’una manera més divertida i efectiva. A partir de jocs cooperatius i dinàmiques amb petits grups, els alumnes treballaran al voltant dels diferents continguts de manera indirecta tot gaudint i adquirint nous coneixements i reforçant els prèviament assolits.

A secundària, durant una setmana, els alumnes milloraran els seus conexiements dins el marc temàtic del projecte tractat, a més de millorar àmpliament el vocabulari i la seguretat a l’hora de parlar anglès. Les dinàmiques de grup, els debats i els jocs cooperatius, compaginats amb un dossier didàctic, prepararan l’alumnat per poder dissenyar un projecte final sòlid i unes exposicions compartides amb els companys al finalitzar l’última jornada.

Made in UK
Made in USA
The human body
Ancient civilizations
Mass media
Human Rights

 

 

AUXILIAR DE CONVERSA

Cada any, estudiants del Grau d'Estudis d'Anglès de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) venen a l'escola a realitzar el treball de fi de grau mitjançant la realització d’un treball aplicat a l'ensenyament de l'idioma.

Les professores d'anglès tutoritzen aquest treball i coordinen les intervencions dels alumnes universitaris amb els grups classe de l'escola. Així, gran part del seu treball a l'escola consisteix en donar suport lingüístic a les activitats programades pel professor, amb objectius comuns: el desenvolupament de les competències comunicatives i lingüístiques de l'alumnat a les classes d'anglès mitjançant la introducció i l'avaluació de l'expressió oral i la comprensió auditiva en activitats d'speaking que realitzen de manera individual o en petits grups.

Amb aquesta tasca d'auxiliars de conversa busquem estimular l'aprenentatge de la llengua anglesa i el coneixement d'altres cultures i altres formes d'entendre el món.

Aquest objectiu és clau per a l'aprenentatge al llarg de tota la vida, atès que l'oralitat esdevé una habilitat bàsica i transversal per a l'estudi i el creixement personal.

 

 

Ens voleu conèixer?ContactarContacta amb nosaltres

Inici