Horari8:30 - 14:00 h · 16:00 - 18:00 h Telèfon93 713 64 60DireccióCarrer Adriana, 16 · 08206 Sabadell Facebook InstagramTwitterYoutube

CICLES FORMATIUS


Santa Clara ofereix, mitjançant un conveni de col·laboració amb Eurofitness Edu, la possibilitat de cursar cicles formatius de la família d'activitats físiques i esportives en les modalitats de grau mitjà i grau superior a aquells alumnes que vulguin continuar la seva formació postobligatòria vinculada al món de l'esport.

L'oferta inclou els CFGM de Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure i Salvament i Socorrisme i el CFGS de Condicionament Físic i Fitness.

 

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

La formació professional s'organitza per famílies professionals que ordenen els ensenyaments en cicles de grau mitjà o de grau superior de dos cursos de durada cadascun (2.000 h).

Amb la superació dels primers s'obté el títol de tècnic i amb la superació dels segons el de tècnic superior.

Una part d'aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball.

Les persones que superen el cicle formatiu de grau mitjà obtenen un títol de tècnic, que els permet accedir al batxillerat, a un cicle formatiu de grau superior o al món laboral.

Les persones que superen un cicle formatiu de grau superior obtenen un títol de tècnic superior, que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grauo al món laboral.

 

 

GUIA EN EL MEDI NATURAL I DE TEMPS DE LLEURE

Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar itineraris i guiar grups per entorns naturals de muntanya baixa i mitjana, terreny nevat de tipus nòrdic, cavitats de dificultat baixa, barrancs de risc baix, medi aquàtic i instal·lacions d'oci i aventura (progressant a peu, amb cordes, en bicicleta, en embarcacions i a cavall), així com dinamitzar activitats de temps de lleure, adaptant les activitats a la tipologia dels participants, i respectant el medi ambient i garantint-ne la qualitat i la seguretat.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.


  PLA D'ESTUDIS
  MP1 Tècniques d'equitació 99 h
  MP2 Guia eqüestre 66 h
  MP3 Atenció a grups 66 h
  MP4 Organització d'itineraris 66 h
  MP5 Guia de baixa i mitja muntanya 165 h
  MP6 Guia de bicicleta 132 h
  MP7 Tècniques de temps de lleure 99 h
  MP8 Tècniques de natació 66 h
  MP9 Socorrisme en el medi natural 99 h
  MP10 Guia en el medi natural aquàtic 99 h
  MP11 Maniobres amb cordes 132 h
  MP12 Formació i orientació laboral 66 h
  MP13 Empresa i inciativa emprenedora 66 h
  MP14 Anglès tècnic 99 h
  MP15 Síntesi 297 h
  MP16 Formació en centres de treball 383 h
 

DípticDíptic

 

 

CONDICIONAMENT FÍSIC I FITNESS

Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus d’usuaris i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut, garantint-ne la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.


  PLA D'ESTUDIS
  MP1 Valoració de la condició física i primers auxilis 165 h
  MP2 Habilitats socials 132 h
  MP3 Fitnes en sala d'entrenament 264 h
  MP4 Activitats bàsiques de condicionament físic amb suport musical 165 h
  MP5 Activitats especialitzades de condicionament físic amb suport musical 132 h
  MP6 Condicionament físic a l'aigua 165 h
  MP7 Tècniques d'hidrocinèsia 132 h
  MP8 Control postural, benestar i manteniment funcional 165 h
  MP9 Formació i orientació laboral 99 h
  MP10 Empresa i iniciativa emprenedora 66 h
  MP11 Anglès aplicat a l'activitat física i el fitness 99 h
  MP12 Projecte de Condicionament Físic 66 h
  MP13 Formació en Centres de Treball 350 h
 

DípticDíptic

 

 

Ens voleu conèixer?ContactarContacta amb nosaltres

Inici