Horari8:30 - 14:00 h · 16:00 - 18:00 h Telèfon93 713 64 60DireccióCarrer Adriana, 16 · 08206 Sabadell Facebook InstagramTwitterYoutube

BATXILLERAT


Des de fa alguns anys, Santa Clara està adscrit al centre educatiu Jaume Viladoms i, gràcies al conveni signat amb el Club Natació Sabadell, permet als alumnes que volen continuar amb la seva carrera esportiva i la seva formació en etapes postobligatòries, continuar els estudis de batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.

Sota el paraigües d'aquest conveni es mantenen, de forma significativa, les adaptacions i la flexibilitat que Santa Clara ofereix als seus alumnes mitjançant la coordinació entre els dos centres i el seguiment periòdic que es fa sobre la seva evolució.

També existeix un acord signat amb l'IES Agustí Serra per afavorir la progressió dels alumnes de Santa Clara que optin per aquest centre, tenint en compte la seva càrrega esportiva i els calendaris de competició, i d'aquesta manera poder continuar amb els seus estudis postobligatoris de batxillerat en les millors condicions possibles.

 

El batxillerat és l'etapa de formació acadèmica postobligatòria que, convencionalment, es cursa entre els 16 i els 18 anys, però oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. Prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Per obtenir-ne el títol, cal cursar i superar les matèries comunes, un mínim de sis matèries de modalitat (cinc han de ser de la mateixa modalitat), dues matèries optatives (que poden ser de modalitat) i el treball de recerca. A més els alumnes tenen assignades hores de tutoria.

Un cop s'han cursat i superat totes les matèries, cal sol·licitar el títol de batxillerat, amb el qual podrà incorporar-se a la vida laboral, accedir a cicles de grau superior de formació professional o d'ensenyaments esportius, accedir a ensenyaments artístics superiorso bé accedir a la Universitat (un cop superada la prova d'accés).

 

 

Modalitat de ciències i tecnologia
La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts científic-sanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines utilitzats en la producció de béns i serveis.

Modalitat d’humanitats i ciències socials
La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

Modalitat d’arts
La modalitat d’arts s’adreça a persones interessades en els fenòmens artístics, caracteritzats per la sensibilitat, l’expressió i la creativitat; un alumne amb inquietuds, tot i que no necessàriament amb un perfil d’intèrpret entorn del món audiovisual, les arts gràfiques, el disseny, el patronatge, els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts escèniques, la producció i gestió d’empreses del sector cultural o l’animació cultural i social.

 

 

Matèries

Llengua i literatura catalana
Llengua i literatura castellana
Llengua estrangera
Filosofia i ciutadania
Ciències per al món contemporani
Educació física
Història de la filosofia
Història
Tutoria
Matèries optatives
Treball de recerca (2n curs)

 

 

Ens voleu conèixer?ContactarContacta amb nosaltres

Inici