Horari8:30 - 14:00 h · 16:00 - 18:00 h Telèfon93 713 64 60DireccióCarrer Adriana, 16 · 08206 Sabadell Facebook InstagramTwitterYoutube

 

AVÍS LEGAL

Titularitat del Lloc Web

www.escolasantaclara.cat és un lloc web, amb el nom de domini registrat i propietat de CLUB NATACIÓ SABADELL - ESCOLA SANTA CLARA (d’ara endavant, indistintament, també “CNS - ESCOLA SANTA CLARA”) amb domicili a C/Montcada,2 (08203), Sabadell ; amb inscripció al Registre Mercantil de Barcelona, i disposant de CIF G08859142 .

La finalitat de la pàgina web, és la d’informar sobre l’activitat de CNS - ESCOLA SANTA CLARA. L’accès a la web és gratuït. L’ús del lloc web suposa l’acceptació del que conté el present Avís Legal.

Obligacions de l’usuari

En accedir al lloc web, l’usuari es compromet a utilitzar la informació i continguts del mateix de conformitat amb el present Avís legal, amb la legislació vigent i amb les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic, i en particular a:
a) Actuar lleialment i de bona fe en totes les seves relacions amb CNS - ESCOLA SANTA CLARA.
b) Proporcionar dades veritables i exactes durant la seva relació contractual amb CNS - ESCOLA SANTA CLARA.
c) Utilitzar de forma correcta i de conformitat amb la legislació vigent, la moral o l’ordre públic, respectant el present Avís Legal i, en el seu cas, les Condicions d’ús i Contractació, establertes, així com a no permetre l’ús per tercers no autoritzats de les eines i serveis prestats.
d) Col·laborar i posar en coneixement de CNS - ESCOLA SANTA CLARA aquelles informacions, en especial de tipus tècnic, a les que tingui accés en l’exercici de les seves operacions i que puguin afectar o perjudicar de forma alguna a la integritat del lloc web, el servei prestat per CNS - ESCOLA SANTA CLARA, els seus socis, col·laboradors, proveïdors, altres usuaris o altres tercers, així com a les estipulacions del present Avís Legal, o en el seu cas, les Condicions d’Ús i contractació.
e) No realitzar cap acció falsa o fraudulenta. Si tinguéssim indicis raonables per els que poguéssim considerar que l’usuari ha realitzat una acció fraudulenta, estarem autoritzats a anul·lar-la i informar a les autoritats pertinents.
f) No cedir el seu compte d’usuari ni fer comandes falses.

Responsabilitat

CNS - ESCOLA SANTA CLARA, no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l’accés en aquest lloc web, així com tampoc de les possibles interrupcions d’accés, virus, connexions i sistemes operatius d’accés a la xarxa d’Internet. Així mateix, CNS - ESCOLA SANTA CLARA, tampoc podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats d’actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a CNS - ESCOLA SANTA CLARA, en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.

Continguts lloc web i enllaços a tercers

La informació continguda en l’espai web pot no estar actualitzada en tot moment, en aquest cas CNS - ESCOLA SANTA CLARA, no serà responsable dels possibles danys derivats d’un ús extern i/o per tercers de la informació facilitada.

CNS - ESCOLA SANTA CLARA, es reserva el dret a poder suspendre temporalment l’accessibilitat al lloc web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís i així poder realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries.

Aquesta pàgina web pot contenir enllaços i/o vincles (links) a llocs web externs de tercers on el contingut no és atribuïble ni exigible a CNS - ESCOLA SANTA CLARA, sent responsable el titular de cada un dels espais web accedits (excepte en el cas, per exemple, de la plataforma ClickEdu, que és proveïdor de l’Escola i, per tant, responsabilitat d’aquesta.).

L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’un altre lloc web cap a aquesta pàgina web, haurà de realitzar-se sempre a la pàgina principal, estant prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis continguts en CNS - ESCOLA SANTA CLARA, sense prèvia autorització.

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts (incloent, però no de forma exclusiva, textos, logotips, imatges, dibuixos, disseny web, marques, codi font i software) del lloc web es troben protegits per la legislació de propietat industrial i intel·lectual vigent i qualsevol altre normativa aplicable. L’explotació legítima dels mateixos correspon exclusivament a CNS - ESCOLA SANTA CLARA o al seus llicenciadors, quedant totalment prohibida la reproducció i/o distribució total o parcial de qualsevol tipus de contingut per part de l’usuari i/o tercers de no existir autorització expressa per part de CNS - ESCOLA SANTA CLARA facultant o permetent la difusió dels mateixos.

En cap cas l’accés al lloc web implica permís, renúncia, transmissió, llicencia o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars ni cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, llevat que CNS - ESCOLA SANTA CLARA autoritzi de forma expressa el contrari.

Sense perjudici de tot l’anterior, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web pugui vulnerar drets de tercers, preguem així ho posin en el nostre coneixement a la major brevetat possible.

Comentaris i suggeriments

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

Modificació de l’Avís Legal

El contingut en el present Avís Legal té una durada indefinida, i podrà ser modificat en qualsevol moment en atenció a la normativa vigent en cada moment i als canvis que puguin sorgir de l’activitat de CNS - ESCOLA SANTA CLARA .

Legislació i jurisdicció aplicables

El contingut en el present Avís Legal i qualsevol de les polítiques de privacitat, cookies o normes sectorials d’aplicació es regeixen per les Lleis espanyoles vigents en cada moment.

En cas de disputa o controvèrsia les parts es sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents. En cas que les parts considerin necessari recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l’arbitratge o la mediació, hauran de proposar-lo i acceptar-lo expressament i per escrit en el moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre en base a lo previst per la normativa d’aplicació.

 

Inici